लम्बाइ

जाभास्क्रिप्टमा गुण .length प्रयोग गरेर स्ट्रिङमा कति क्यारेक्टरहरू छन् भनेर जान्न सजिलो छ। लम्बाइ गुणले स्ट्रिङमा क्यारेक्टरहरूको संख्या फर्काउँछ, खाली स्थान हरू र विशेष क्यारेक्टरहरू सहित।


let size = "Our lovely string".length;
console.log(size);
// size: 17

let emptyStringSize = "".length
console.log(emptyStringSize);
// emptyStringSize: 0

खाली स्ट्रिङको लम्बाइ गुण हो ।

लम्बाइ गुण पढ्नका लागि मात्र प्रयोग गरिने गुण हो, त्यसैले तपाईँले यसमा नयाँ मान निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्न ।

परिणाम मिल्दो जुल्दो ""

    कुनै परिणाम मिल्दो जुल्दो छैन ""