İndeksler

Diyelim ki veri öğelerinden oluşan bir diziniz var, peki bu dizide bulunan belirli bir öğeye erişmek için ne yaparsınız? İşte burada indeksler devreye giriyor. İndeks dizideki bir noktayı ifade eder. İndeksler, mantıksal olarak birer birer ilerler ve çoğu programlama dilinde bir dizinin ilk indeksi 0'dır. Bir dizinin belirli bir öğesine erişmek için [] kullanılır.

// Meyveleri içeren bir dizi
let meyveler = ["elma", "muz", "ananas", "çilek"];

// `meyveler` dizisinin ikinci elemanını `muz` adında bir değişkene atıyoruz.
// Unutmayın, indeksler 0'dan başlıyor. Bu durumda eğer ikinci elemana yani muza erişmek istiyorsak 1. indeksi seçmeliyiz.
// Sonuç: muz = "muz"
let muz = fruits[1];

İndeksleri, dizideki bir elemanın değerini değiştirmek için de kullanabilirsiniz.

let harfler = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
// indeksler: 0  1  2  3  4
harfler[4] = 'f';
console.log(harfler); // Sonuç: ['a', 'b', 'c', 'd', 'f']

Dizinin sınırları dışında bir indeks kullanarak bir elemana erişmeye veya değiştirmeye çalışırsanız (yani, 0'dan küçük veya dizinin uzunluğuna eşit veya daha büyük bir indeks), undefined değeri alırsınız.

console.log(array[5]); // Output: undefined
array[5] = 'g';
console.log(array); // Result: ['a', 'b', 'c', 'd', 'f', undefined, 'g']

results matching ""

  No results matching ""