Spread

Bir dizi veya nesne, Spread(Yayma) Operatörü (...) kullanılarak hızlı bir şekilde başka bir dizi veya nesneye kopyalanabilir.

Bazı örnekleri:

let dizi1 = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(...dizi1);
// Sonuç: 1 2 3 4 5

let dizi2;
dizi2 = [...dizi1]; //dizi1'i, dizi2'ye kopyalama

console.log(dizi2); //Sonuç: [1, 2, 3, 4, 5]

dizi2 = [6, 7];
dizi1 = [...dizi1, ...dizi2];

console.log(dizi1); //Sonuç: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Spread operatörü yalnızca bu özelliği destekleyen modern tarayıcılarda çalışır. Daha eski tarayıcıları desteklemeniz gerekiyorsa, spread operatörü sözdizimini eşdeğer ES5 koduna dönüştürmek için Babel gibi bir transpiler kullanmanız gerekecektir.

results matching ""

    No results matching ""