If

En basit koşul ifadesi "if" ifadesidir ve sözdizimi (syntax) if (koşul) { bunu yap ... } şeklindedir. Koşul, süslü parantezlerin içindeki kodun yürütülmesi için doğru (true) olmalıdır. Örneğin, aşağıda açıklandığı gibi bir dizeyi test edebilir ve değerine bağlı olarak başka bir dizenin değerini ayarlayabilirsiniz.

let country = "France";
let weather;
let food;
let currency;

if (country === "England") {
 weather = "horrible";
 food = "filling";
 currency = "pound sterling";
}

if (country === "France") {
 weather = "nice";
 food = "stunning, but hardly ever vegetarian";
 currency = "funny, small and colourful";
}

if (country === "Germany") {
 weather = "average";
 food = "wurst thing ever";
 currency = "funny, small and colourful";
}

let message =
 "this is " +
 country +
 ", the weather is " +
 weather +
 ", the food is " +
 food +
 " and the " +
 "currency is " +
 currency;

console.log(message);
// 'this is France, the weather is nice, the food is stunning, but hardly ever vegetarian and the currency is funny, small and colourful'

Koşullar aynı zamanda iç içe de olabilir.

results matching ""

  No results matching ""