Concatenate (Birleştirme)

Bunların yanı sıra, farklı koşulları "or" veya "and" ifadeleriyle birleştirerek, sırasıyla ifadelerden birinin veya her ikisinin doğru olup olmadığını test edebilirsiniz.

JavaScript'te "or" || ve "and" && olarak yazılır.

Diyelim ki x değerinin 10 ile 20 arasında olup olmadığını test etmek istiyorsunuz. Bunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

if (x > 10 && x < 20) {
    ...
}

Eğer o ülkenin "İngiltere" ya da "Almanya" olduğundan emin olmak istiyorsanız:

if (country === "England" || country === "Germany") {
    ...
}

Note: Tıpkı sayılar üzerindeki işlemler gibi, koşullar da parantez kullanılarak gruplandırılabilir. Örneğin: if ( (name === "John" || name === "Jennifer") && country === "France").

results matching ""

    No results matching ""