Window

window objesi tarayıcı penceresini temsil eder ve tarayıcılar tarafından desteklenir. Global değişkenler, objeler ve fonksiyonlar da pencere objesinin bir parçasıdır.

Global değişkenler, window objesinin özellikleridir ve fonksiyonlar, window objesinin metodlarıdır.

Ekran özelliklerine bir göz atalım. Bu özellikler tarayıcı penceresinin boyutunu belirlemek için kullanılır ve piksel cinsinden ölçülür.

  • window.innerHeight - tarayıcı penceresinin iç yüksekliği
  • window.innerWidth - tarayıcı penceresinin iç genişliği

Note: window.document ve document.location ifadeleri, (DOM) pencere objesinin bir parçası olduğu için aynı anlama gelir.

Pencere metodlarından birkaç örnek:

  • window.open() - yeni bir pencere açar
  • window.close() - mevcut pencereyi kapatır
  • window.moveTo() - mevcut pencereyi taşır
  • window.resizeTo() - şu anki pencereyi yeniden boyutlandır

results matching ""

    No results matching ""