Switch

switch, farklı koşullara göre eylemler gerçekleştiren koşullu bir deyimdir. Koşulları karşılaştırmak için strict ( === ) karşılaştırmasını kullanır ve eşleşen koşulun kod bloklarını yürütür. switch ifadesinin sözdizimi (syntax) aşağıda gösterilmiştir.

switch (expression) {
 case x:
  // code block
  break;
 case y:
  // code block
  break;
 default:
 // code block
}

İfade bir kez değerlendirilir ve her bir durumla karşılaştırılır. Eğer eşleşme bulunursa, ilişkili kod bloğu çalıştırılır, aksi halde default kod bloğu çalıştırılır. break anahtar kelimesi, işlemi durdurur ve istenilen yere yerleştirilebilir. Eğer kullanılmazsa, koşullar eşleşmese bile bir sonraki koşul değerlendirilir.

Aşağıda, switch koşuluna dayalı olarak bir hafta günü adı elde etme örneği verilmiştir.

switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = "Sunday";
  break;
 case 1:
  day = "Monday";
  break;
 case 2:
  day = "Tuesday";
  break;
 case 3:
  day = "Wednesday";
  break;
 case 4:
  day = "Thursday";
  break;
 case 5:
  day = "Friday";
  break;
 case 6:
  day = "Saturday";
}

Birden fazla eşleşme durumunda, ilk eşleşen değer seçilir, değilse default değer seçilir.Varsayılan değer ve eşleşen bir durum olmadığında, program switch koşullarından sonraki ifadelerle devam eder.

Exercise
Correct!
False!
Aşağıdaki değerlerden yola çıkarak, dayOfWeek değerini kontrol eden bir `switch` ifadesi yazın. Eğer dayOfWeek "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe" veya "Cuma" ise, result değişkenine "It's a weekday" atanacaktır. Eğer dayOfWeek "Cumartesi" veya "Pazar" ise, result değişkenine "It's the weekend" atanacaktır.
let dayOfWeek = "Monday"; let result; // hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğunu kontrol et switch(expression) { case x: // code block break; case y: // code block break; default: // code block }

results matching ""

  No results matching ""