FizzBuzz Problem

FizzBuzz problemi sıkça sorulan sorulardan biridir, bu problemde bazı koşullar altında Fizz ve Buzz yazdırmamız istenir.

📝 Alıştırma:

  • [ ] 1'den 100'e kadar olan tüm sayıları aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde yazdıracak bir program yazınız.
    • 3'ün katları için, sayı yerine Fizz yazdırın.
    • 5'in katları için Buzz yazdırın.
    • Hem 3 hem de 5'in katı olan sayılar için FizzBuzz yazdırın.
/
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
....
....
98
Fizz
Buzz
/

💡 İpucu:

  • Döngüleri daha iyi anlamak için döngüler bölümüne bakın.

results matching ""

    No results matching ""