Sort

sort fonksiyonu, bir dizinin öğelerini belirli bir sıraya göre (artan veya azalan) sıralar.

sort kullanımı:

array.sort([karşılaştırmaFonksiyonu]);

karşılaştırmaFonksiyonu argümanı isteğe bağlıdır ve sıralama düzenini tanımlayan bir fonksiyon belirtir. Atlanırsa, öğeler string gösterimlerine göre artan sırada sıralanır.

Örneğin:

let city = ["California", "Barcelona", "Paris", "Kathmandu"];
let sortedCity = city.sort();

console.log(sortedCity);

// Sonuç: ['Barcelona', 'California', 'Kathmandu', 'Paris']

Sayılar sıralandığında yanlış sıralanabilirler. Örneğin, "35", "100"'den daha büyüktür, çünkü "3", "1"'den daha büyüktür.

Sayılardaki sıralama sorununu çözmek için karşılaştırma fonksiyonları kullanılır. Karşılaştırma fonksiyonları sıralama düzenlerini tanımlar. Değişkenlere göre negatif, sıfır veya pozitif bir değer döndürür:

  • a, b'den önce sıralanmalı ise negatif bir değer
  • a, b'den sonra sıralanmalı ise pozitif bir değer
  • a ve b eşitse ve sıralamalarının bir önemi yoksa 0
const puanlar = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
puanlar.sort((a, b) => {
  return a - b;
});

// Sonuç: [1, 5, 10, 25, 40, 100]

sort() yöntemi, orijinal diziyi değiştirir.

results matching ""

    No results matching ""