Properties (Obje Özellikleri)

Obje özelliği, propertyName: propertyValue çiftidir, burada özellik adı yalnızca bir dize olabilir. Bir dize değilse, bir dizeye dönüştürülür. Özellikleri bir obje oluştururken veya daha sonra belirtebilirsiniz. Virgülle ayrılmış sıfır veya daha fazla özellik olabilir.

let language = {
 name: "JavaScript",
 isSupportedByBrowsers: true,
 createdIn: 1995,
 author: {
  firstName: "Brendan",
  lastName: "Eich",
 },
 // Yes, objects can be nested!
 getAuthorFullName: function () {
  return this.author.firstName + " " + this.author.lastName;
 },
 // Yes, functions can be values too!
};

Aşağıdaki kod, bir özelliğin değerini nasıl elde edeceğinizi gösterir.

let variable = language.name;
// variable şimdi "JavaScript" dizesini içeriyor.

variable = language["name"];
// Yukarıdaki satırlar aynı şeyi yapar. Fark, ikincisinin bir özellik adı olarak herhangi bir dize kullanmasına izin vermesidir, ancak okunması daha az kolaydır.

variable = language.newProperty;
// variable şimdi undefined, çünkü bu özelliği henüz atamamıştık.

Aşağıdaki örnek, yeni bir özellik ekleme veya mevcut olanı değiştirme işlemini nasıl yapacağınızı gösterir.

language.newProperty = "new value";
// Artık objede yeni bir özellik var. Özellik zaten varsa, değeri değiştirilecektir.
language["newProperty"] = "changed value";
// Yine, özellikleri her iki şekilde de erişebilirsiniz. İlki (noktalama notasyonu) önerilir.

results matching ""

  No results matching ""