Length

Dizilerin length adında bir özelliği vardır ve adından da anlaşıldığı gibi, dizinin uzunluğunu belirtir.

let array = [1, 2, 3];

let l = array.length;

// Sonuç: l = 3

length özelliği bir dizideki eleman sayısını da düzenler. Örneğin:

let fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.length = 2;

console.log(fruits);
// Result: ['Banana', 'Orange']

Ayrıca length özelliğini, bir dizinin son elemanını bulmak için indeks olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin:

console.log(fruits[fruits.length - 1]); // Result: Orange

Bir dizinin sonuna eleman eklemek için de length özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin:

fruits[fruits.length] = "Pineapple";
console.log(fruits); // Result: ['Banana', 'Orange', 'Pineapple']

Diziye eleman eklendiğinde veya diziden eleman çıkarıldığında length özelliği otomatik olarak güncellenir.

Ayrıca length özelliğinin bir fonksiyon olmadığını, bu nedenle ona erişirken parantez kullanmanız gerekmediğini de belirtmek gerekir. Bu sadece dizi nesnesinin diğer nesne özellikleri gibi erişebileceğiniz bir özelliğidir.

results matching ""

    No results matching ""