Join

join fonksiyonu, dizide bulunan öğeleri tek bir string'e dönüştürür. Orijinal diziyi değiştirmez. join fonksiyonunun syntax'i ise şu şekildedir:

array.join([separator]);

seperator değişkeni isteğe bağlıdır ve dizi elemanlarını hangi karakter ile birbirine bağlayacağını belirtir. Eğer bu değişken verilmezse, dizi elemanları virgül(,) ile ayrılır.

Örneğin:

let array = ["bir", "iki", "üç", "dört"];

console.log(array.join(" "));

// Sonuç: bir iki üç dört

Herhangi bir ayırıcı belirtilebilir, ancak varsayılanı virgüldür (,).

Yukarıdaki örnekte boşluk bir ayraç olarak kullanıldı. Ayrıca, dizi benzeri bir nesneyi (arguments nesnesi veya NodeList nesnesi gibi) önce Array.prototype.slice() fonksiyonunu kullanarak bir diziye dönüştürmek için de join kullanabilirsiniz:

function printArguments() {
  console.log(Array.prototype.slice.call(arguments).join(", "));
}

printArguments("a", "b", "c"); // Sonuç: "a, b, c"

results matching ""

    No results matching ""