Objects (Objeler)

Objeler anahtar, değer çiftlerinin koleksiyonudur ve her anahtar-değer (key-value) çifti bir özellik olarak bilinir.

📝 Alıştırmalar:

İki üyeli bir Doe ailesi verildiğinde, her üyenin bilgisi bir obje şeklinde sunulur.

let person = {
 name: "John", //String
 lastName: "Doe",
 age: 35, //Number
 gender: "male",
 luckyNumbers: [7, 11, 13, 17], //Array
 significantOther: person2, //Object,
};

let person2 = {
 name: "Jane",
 lastName: "Doe",
 age: 38,
 gender: "female",
 luckyNumbers: [2, 4, 6, 8],
 significantOther: person,
};

let family = {
 lastName: "Doe",
 members: [person, person2], //Array of objects
};
 • [ ] Doe ailesinin ilk üyesinin adını console'da yazdırmanın bir yolunu bulun.
 • [ ] Doe ailesinin ikinci üyesinin luckyNumbers'in dördüncü değerini 33 olarak değiştirin.
 • [ ] Doe ailesine yeni bir kişi ekleyin(Jimmy, Doe, 13, male, [1, 2, 3, 4], null) ve family objesini güncelleyin.
 • [ ] Doe ailesinin şanslı sayılarının toplamını console'a yazdırın.

💡 İpuçları:

 • Objelerin nasıl çalıştığını anlamak için objeler bölümünü ziyaret edin.
 • Aile objesi içindeki her bir kişi objesinden luckyNumbers alabilirsiniz.
 • Diziyi aldıktan sonra,her elemanı ekleyen bir döngü oluşturun ve ardından 3 aile üyesinin her bir toplamını ekleyin.

results matching ""

  No results matching ""