Bölüm 8

Functions (Fonksiyonlar)

Fonksiyonlar programlamadaki en güçlü ve temel kavramlardan biridir. Fonksiyonlar matematiksel fonksiyonlar gibi dönüşümler gerçekleştirir, arguments adı verilen girdi değerlerini alır ve bir çıktı değeri döndürür(return)

Fonksiyonlar iki şekilde oluşturulabilir: function declaration (fonksiyon tanımı) veya function expression (fonksiyon ifadesi) kullanılarak. Fonksiyon ifadesi kullanıldığında fonksiyon adı atlanarak fonksiyon bir anonymous function ( anonim fonksiyon) haline getirilebilir. Fonksiyonlar da değişkenler gibi tanımlanmalıdır. Şimdi x adında bir argüman kabul eden ve x'in çiftini döndüren bir double fonksiyonu tanımlayalım:

// bir fonksiyon tanımlama örneği
function double(x) {
  return 2 * x;
}

Note: yukarıdaki fonksiyona tanımlanmadan önce başvurulabilir.

JavaScript'te fonksiyonlar da değerdir; değişkenlerde saklanabilir (tıpkı sayılar, dizeler vb. gibi) ve diğer fonksiyonlara argüman (parametre) olarak verilebilirler:

// bir fonksiyon ifadesi örneği
let double = function (x) {
  return 2 * x;
};

Note: yukarıdaki fonksiyon, diğer değişkenler gibi tanımlanmadan önce referans gösterilemez.

Callback, başka bir fonksiyona argüman olarak aktarılan bir fonksiyondur.

Bir arrow fonksiyonu, bazı sınırlamalarla birlikte bazı semantik farklılıklara sahip olan geleneksel fonksiyonlara göre kompakt bir alternatiftir. Bu fonksiyonların this, arguments ve super için kendi bağları yoktur ve constructor(yapıcı) olarak kullanılamazlar. Bir arrow fonksiyonu örneği:

const double = (x) => 2 * x;

Arrow fonksiyonundaki this anahtar sözcüğü, arrow fonksiyonunu tanımlayan nesneyi temsil eder.

results matching ""

    No results matching ""