Global footprint

Başka modüllerin de çalıştığı bir web sayfasında çalışabilecek bir modül geliştiriyorsanız, değişken adlarının çakışmasına dikkat etmeniz gerekir.

Bir sayaç modülü geliştirdiğimizi varsayalım:

let myCounter = {
 number: 0,
 plusPlus: function () {
  this.number = this.number + 1;
 },
 isGreaterThanTen: function () {
  return this.number > 10;
 },
};

Note: Bu teknik, dahili durumu dışarıdan değişmez kılmak için genellikle closure'larla birlikte kullanılır.

Modül artık sadece bir değişken adı alıyor - myCounter. Eğer sayfadaki başka bir modül number veya isGreaterThanTen gibi isimler kullanıyorsa, bu tamamen güvenlidir çünkü birbirlerinin değerlerini geçersiz kılmayacaklardır.

results matching ""

  No results matching ""