Mutable (Değişebilirlik)

Objeler ve primitive (ilkel) değerler arasındaki fark, objeleri değiştirebileceğimiz, ancak primitive (ilkel) değerlerin değiştirilemez olmasıdır.

Örneğin:

let myPrimitive = "first value";
myPrimitive = "another value";
// myPrimitive şimdi başka bir dizeye işaret ediyor.
let myObject = { key: "first value" };
myObject.key = "another value";
// myObject aynı objeye işaret ediyor.

Bir objenin özelliklerini nokta veya köşeli ayraç gösterimi kullanarak ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

let object = {};
object.foo = "bar"; // Add property 'foo'
object["baz"] = "qux"; // Add property 'baz'
object.foo = "quux"; // Modify property 'foo'
delete object.baz; // Delete property 'baz'

Primitive (ilkel) değerler (sayılar ve dizeler gibi) değişmezken, objeler (diziler ve objeler gibi) değişebilirdir.

results matching ""

    No results matching ""