Functions (Fonksiyonlar)

Fonksiyon, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve "bir şey" onu çağırdığında çalıştırılan bir kod bloğudur. Fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi fonksiyonlar bölümünde bulunabilir.

📝 Alıştırma:

  • [ ] Bir argüman olarak 45345 sayısını alan ve sayının tek olup olmadığını belirleyen isOdd adlı bir fonksiyon oluşturun.
  • [ ] Sonucu almak için bu fonksiyonu çağırın. Sonuç boolean formatında olmalı ve console'da true döndürmelidir.

💡 İpucu:

  • Fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi için fonksiyonlar bölümünde göz atın.

results matching ""

    No results matching ""