Pop

pop() fonksiyonu, bir diziden son elemanı çıkarır ve bu elemanı döndürür. Bu fonksiyon, dizinin uzunluğunu değiştirir.

pop() kullanımı için syntax şu şekildedir:

array.pop();

Örneğin:

let arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
arr.pop();

console.log(arr);

// Sonuç: ['one', 'two', 'three', 'four']

Ayrıca pop fonksiyonunu bir dizideki tüm öğeleri kaldırmak için bir döngü ile birlikte kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize dair bir örnek:

while (array.length > 0) {
  array.pop();
}

console.log(array); // Sonuç: []

pop() fonksiyonu yalnızca dizilerde çalışır ve diğer dizilere benzer nesnelerde (örneğin, arguments nesneleri veya NodeList nesneleri) çalışmaz. Bu tür nesnelerden elemanları çıkarmak istiyorsanız, önce Array.prototype.slice() fonksiyonunu kullanarak onları bir diziye dönüştürmeniz gerekecektir.\

results matching ""

    No results matching ""