Concatenation (Birleştirme)

Birleştirme, iki veya daha fazla dizeyi (string) birbirine ekleme işlemidir. Bu, orijinal dizeler içerdiği verileri birleştiren daha büyük bir dize oluşturmak anlamına gelir. Bir dizenin birleştirme, bir dizene bir veya daha fazla dize eklemektir. JavaScript'te bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

  • + operatörünü kullanarak
  • concat() fonksiyonunu kullanarak
  • Dizi join() fonksiyonunu kullanarak
  • Şablon literalini (ES6'da tanıtıldı) kullanarak

Dize concat() yöntemi, parametre olarak bir dizi dize alır ve tüm dizeleri birleştirerek yeni bir dize döndürür. Dizi join() yöntemi ise, bir dizideki tüm öğeleri tek bir dizeye dönüştürerek ekler.

Şablon literali, ters eğik çizgi (``) kullanır ve çok satırlı dizeler oluşturmanın ve dize ara değişkenlerini kullanmanın kolay bir yoludur. Bir ifade, ters eğik çizginin içinde dolar işareti ve süslü parantezler {expression} kullanılarak kullanılabilir.

const icon = "👋";
// Şablon Dizeleri kullanarak
`hi ${icon}`;

// join() Metodunu kullanarak
["hi", icon].join(" ");

// concat() Metodunu kullanarak
"".concat("hi ", icon);

// + operatörünü kullanarak
"hi " + icon;
// hi 👋

results matching ""

    No results matching ""