Else

Ayrıca, ilk koşul doğru olmadığında uygulanacak bir else ifadesi de vardır. Herhangi bir değere müdahale etmek, ancak özel muamele için özellikle birini ayırmak istiyorsanız bu çok güçlüdür.

let umbrellaMandatory;

if (country === "England") {
  umbrellaMandatory = true;
} else {
  umbrellaMandatory = false;
}

else ifadesi başka bir if ile birleştirilebilir. Bir önceki yazıdaki örneği yeniden yapalım.

if (country === "England") {
  ...
} else if (country === "France") {
  ...
} else if (country === "Germany") {
  ...
}

Exercise
Correct!
False!
Aşağıdaki değerlerden `num1`in `num2`den büyük olup olmadığını kontrol eden bir koşullu ifade yazın. Eğer büyükse, `result` değişkenine "num1 is greater than num2" atayın. Değilse, "num1 is less than or equal to num2" ifadesini atayın.
let num1 = 10; let num2 = 5; let result; // num1'in num2'den büyük olup olmadığını kontrol et if( condition ) { }else { }

results matching ""

    No results matching ""