Bölüm 9

Objects (Objeler)

JavaScript'te objeler değişkendir, çünkü referans objeye işaret eden değerleri değiştiririz. Bunun yerine, bir ilkel değeri değiştirirken, referansını değiştiriyoruz, bu da şimdi yeni değere işaret ediyor ve bu nedenle ilkel değişmezdir. JavaScript'in ilkel türleri true, false, numbers, strings, null ve undefined'dir. Herhangi bir diğer değer bir objedir. Objeler, propertyName: propertyValue çiftleri içerir. JavaScript'te bir obje oluşturmanın üç yolu vardır:

 1. literal

  let object = {};
  // Evet, sadece bir çift süslü parantez!
  

  Not: bu önerilen yoldur.

 2. nesne yönelimli

  let object = new Object();
  

  Not: Java'ya çok benzer.

 3. ve object.create kullanarak

  let object = Object.create(proto[, propertiesObject]);
  

  Not: bu, belirtilen prototip nesnesi ve özellikleriyle yeni bir obje oluşturur.

results matching ""

  No results matching ""