Comparators (Karşılaştırıcılar)

Şimdi koşul kısmına odaklanalım:

if (country === "France") {
    ...
}

Yukarıdaki kodda koşullu kısım country değişkeni ve ardından gelen üç eşittir işaretinden (===) oluşuyor. Üç eşit işareti, country değişkeninin hem doğru değere (France) hem de doğru türe (String) sahip olup olmadığını test eder. Koşulları çift eşittir işaretiyle de test edebilirsiniz, ancak if (x == 5) gibi bir koşul, hem var x = 5; hem de var x = "5"; için doğru sonucu döndürecektir. Programınızın yaptığı işe bağlı olarak, bu oldukça farklılık yaratabilir. Önerilen yaklaşım, eşitliği her zaman iki eşit işareti (== ve !=) yerine üç eşit işareti (=== ve !==) ile karşılaştırmanızdır.

Diğer koşullu testler:

  • x > a: x, a'dan büyük mü?
  • x < a: x, a'dan küçük mü?
  • x <= a: x, a'dan küçük veya a'ya eşit mi?
  • x >=a: x, a'dan büyük veya a'ya eşit mi?
  • x != a: x, a'ya eşit değil mi?
  • x: x var mı?

Logical Comparison (Mantıksal Karşılaştırma)

if-else karmaşasından kaçınmak için basit mantıksal karşılaştırmalar kullanılabilir.

let topper = marks > 85 ? "YES" : "NO";

Yukarıdaki örnekte ? mantıksal bir operatördür. Kod, marks değeri 85'ten büyükse, yani marks > 85 ise topper = YES; aksi takdirde topper = NO olduğunu söyler. Temel olarak, karşılaştırma koşulunun doğru olduğu kanıtlanırsa, ilk argümana erişilir ve karşılaştırma koşulu yanlışsa, ikinci argümana erişilir. (bkz: Ternary Operator)

results matching ""

    No results matching ""