Higher order (Yüksek dereceli Fonksiyonlar)

Daha yüksek dereceli fonksiyonlar, diğer fonksiyonları kullanabilen fonksiyonlardır. Örneğin, bir high order fonksiyon diğer fonksiyonları argüman olarak alabilir ve/veya geri dönüş değeri olarak bir fonksiyon üretebilir. Bu tür fancy (havalı) fonksiyonel teknikler JavaScript'te ve Python, Lisp gibi diğer yüksek seviyeli dillerde kullanabileceğiniz güçlü yapılardır.

Şimdi add_2 ve double adında iki basit fonksiyon ve map adında daha yüksek dereceli bir fonksiyon oluşturacağız. mapiki argüman kabul edecek,funcvelistve bir dizi döndürecek. func (ilk argüman), list (ikinci argüman) dizisindeki her bir elemana uygulanacak bir fonksiyon olacaktır.

// add_2 ve double fonksiyonlarını tanımlayalım
let add_2 = function (x) {
 return x + 2;
};
let double = function (x) {
 return 2 * x;
};

// map 2 argüman kabul eden harika bir fonksiyondur:
// func  çağrılacak fonksiyon
// list  üzerinde func çağrılacak değerler dizisi
let map = function (func, list) {
 let output = []; // output list
 for (idx in list) {
  output.push(func(list[idx]));
 }
 return output;
};

map(add_2, [5, 6, 7]); // => [7, 8, 9]
map(double, [5, 6, 7]); // => [10, 12, 14]

Yukarıdaki örnekteki fonksiyonlar basittir. Ancak, diğer fonksiyonlara argüman olarak aktarıldıklarında, daha karmaşık fonksiyonlar oluşturmak için beklenmedik şekillerde bir araya getirilebilirler.

Örneğin, kodumuzda map(add_2, ...) ve map(double, ...) çağrılarını çok sık kullandığımız için, istediğimiz işlemi içlerinde barındıran iki özel amaçlı liste işleme fonksiyonu oluşturmak istediğimize karar verebiliriz. Fonksiyon oluşturmak için aşağıdaki gibi yapabiliriz:

process_add_2 = function (list) {
 return map(add_2, list);
};
process_double = function (list) {
 return map(double, list);
};
process_add_2([5, 6, 7]); // => [7, 8, 9]
process_double([5, 6, 7]); // => [10, 12, 14]

Şimdi girdi olarak bir fonksiyonu alan ve listedeki her girdiye func uygulayan bir fonksiyon döndüren buildProcessor adında bir fonksiyon oluşturalım.

// a function that generates a list processor that performs
let buildProcessor = function (func) {
 let process_func = function (list) {
  return map(func, list);
 };
 return process_func;
};
// calling buildProcessor returns a function which is called with a list input

// using buildProcessor we could generate the add_2 and double list processors as follows:
process_add_2 = buildProcessor(add_2);
process_double = buildProcessor(double);

process_add_2([5, 6, 7]); // => [7, 8, 9]
process_double([5, 6, 7]); // => [10, 12, 14]

Şimdi başka bir örneğe bakalım. Girdi olarak bir x sayısı alan ve argümanını x ile çarpan bir fonksiyon döndüren buildMultiplier adında bir fonksiyon oluşturalım:

let buildMultiplier = function (x) {
 return function (y) {
  return x * y;
 };
};

let double = buildMultiplier(2);
let triple = buildMultiplier(3);

double(3); // => 6
triple(3); // => 9

results matching ""

  No results matching ""