Replace

replace() metodu, bir karakteri, kelimeyi veya cümleyi başka bir string ile değiştirmemize olanak tanır. Örneğin:

let str = "Hello World!";
let new_str = str.replace("Hello", "Hi");

console.log(new_str);

// Sonuç: Hi World!

Bir regular expression öğesinin tüm örneklerinde bir değeri g değiştiricisi ile değiştirmek için ayarlanır.

Bir değer veya düzenli ifade için bir dize arar ve değer(ler)in değiştirildiği yeni bir dize döndürür. Orijinal dizeyi değiştirmez. Büyük/küçük harfe duyarsız global değiştirme örneğini görelim.

let text = "Mr Blue has a blue house and a blue car";
let result = text.replace(/blue/gi, "red");

console.log(result);
//Sonuç: Mr red has a red house and a red car

results matching ""

    No results matching ""