User Input Variables (Kullanıcı Girdisi Değişkenleri)

JavaScript'te kullanıcılardan girdi alabilir ve bunu bir değişken olarak kullanabiliriz. Onlarla işlem yapmak için değerlerini bilmek gerekmez.

📝 Alıştırma:

  • [ ] Kullanıcıdan bir girdi alan ve buna 10 ekleyip sonucu gösteren bir program yazın.

💡 İpuçları:

  • Bir değişkenin içeriği kullanıcının girdileri tarafından belirlenir. prompt() fonksiyonu girdi değerini bir string (dize) olarak kaydeder.
  • string(dize) değerini öncelikle bir sayıya dönüştürmeniz gerekecektir.
  • Stringinint`e tür dönüşümü için Temel Operatörler bölümünü ziyaret edin.

results matching ""

    No results matching ""