Currying

Currying fonksiyonel programlamada birden fazla argümanı olan bir fonksiyonu iç içe geçmiş fonksiyonlar dizisine dönüştüren ileri bir tekniktir. Bir fonksiyonu f(a,b,c) şeklinde çağrılabilirken f(a)(b)(c) şeklinde çağrılabilir hale dönüştürür. Bir fonksiyonu çağırmaz, bunun yerine dönüştürür.

currying 'i daha iyi anlamak için üç argüman alan ve bunların toplamını döndüren basit bir add fonksiyonu oluşturalım. Ardından, tek bir girdi alan ve toplamıyla birlikte bir dizi fonksiyon döndüren bir addCurry fonksiyonu oluşturalım.

// Currying olmadan yazılan versiyon
const add = (a, b, c) => {
 return a + b + c;
};
console.log(add(2, 3, 5)); // 10

// currying olan versiyon
const addCurry = (a) => {
 return (b) => {
  return (c) => {
   return a + b + c;
  };
 };
};
console.log(addCurry(2)(3)(5)); // 10

Burada, hem curried hem de curried olmayan versiyonların aynı sonucu verdiğini görebiliriz. Currying birçok nedenden dolayı faydalı olabilir, bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Aynı değişkeni tekrar tekrar kullanmaktan kaçınmaya yardımcı olur.
 • Fonksiyonu tek bir sorumlulukla daha küçük parçalara böler ve fonksiyonu daha az hataya eğilimli hale getirir.
 • Fonksiyonel programlamada yüksek dereceli bir fonksiyon (high order function) oluşturmak için kullanılır.

results matching ""

  No results matching ""