Bölüm 16

Browser Object Model

Tarayıcı obje modeli (Browser Object Model), tarayıcı penceresi ile etkileşim kurmamızı sağlar. window objesi tarayıcının penceresini temsil eder ve tüm tarayıcılar tarafından desteklenir.

window, tarayıcı için varsayılan objedir, bu nedenle tüm fonksiyonları doğrudan çağırabiliriz.

window.alert("Welcome to Learn JavaScript");  

alert("Welcome to Learn JavaScript")

Benzer bir şekilde, history, screen, navigator, location gibi diğer özellikleri de window objesinin altında çağırabiliriz.

results matching ""

    No results matching ""