Constants (Sabitler)

Constants ES6(2015)'te tanıtılmıştır ve const anahtar sözcüğünü kullanır. const ile tanımlanan değişkenler yeniden atanamaz veya yeniden tanımlanamaz.

Örnek:

const VERSION = "1.2";

📝 Alıştırma:

  • [ ] Aşağıda belirtilen programı çalıştırın ve konsolda gördüğünüz hatayı düzeltin. Konsolda düzeltildiğinde kod sonucunun 0.9 olduğundan emin olun.
const VERSION = "0.7";
VERSION = "0.9";
console.log(VERSION);

💡 İpucu:

const hakkında daha fazla bilgi için Değişkenler bölümünü ziyaret edin ve ayrıca bir bu hatayaı öğrenmek için arama motorlarında "TypeError assignment to constant variable" ifadesini arayın.

results matching ""

    No results matching ""