Bölüm 15

Classes (Sınıflar)

Sınıflar, bir nesne oluşturmak için kullanılan şablonlardır. Veriler üzerinde çalışmak için verileri kod ile kapsüller (encapsulation). Bir sınıf oluşturmak için class anahtar sözcüğü kullanılır. Ve bir sınıfla oluşturulan bir objeyi oluşturmak ve başlatmak için constructor (yapıcı) adı verilen belirli bir method kullanılır. Araba sınıfının bir örneği aşağıda gösterilmiştir:

class Car {
 constructor(name, year) {
  this.name = name;
  this.year = year;
 }
 age() {
  let date = new Date();
  return date.getFullYear() - this.year;
 }
}

let myCar = new Car("Toyota", 2021);
console.log(myCar.age()); // 1

Sınıf, kullanımından önce tanımlanmalıdır.

Sınıf gövdesinde, yöntemler veya constructors (yapıcılar) tanımlanır ve strict modeda çalıştırılır. strict mode 'a uymayan sözdizimi hataya neden olur.

results matching ""

  No results matching ""