Shift

shift fonksiyonu, bir dizideki ilk elemanı siler ve kalan elemanları sola kaydırır. Orijinal diziyi değiştirir. shift fonksiyonunun syntax'i:

array.shift();

Örneğin:

let array = [1, 2, 3];
array.shift();

// Sonuç: array = [2,3]

Bir dizideki tüm öğeleri kaldırmak için shift fonksiyonunu bir döngü ile birlikte de kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize dair bir örnek:

while (array.length > 0) {
  array.shift();
}

console.log(array); // Sonuç: []

shift fonksiyonu yalnızca diziler üzerinde çalışır, argüman nesneleri veya NodeList nesneleri gibi dizilere benzeyen diğer nesneler üzerinde çalışmaz. Bu tür nesnelerden birinin öğelerini kaydırmanız gerekiyorsa, önce Array.prototype.slice() fonksiyonunu kullanarak onu bir diziye dönüştürmeniz gerekir.

results matching ""

    No results matching ""