Creation (Oluşturma)

Dizeler, metni tek veya çift tırnak içine alarak tanımlanabilir:

// Tek tırnak kullanılabilir
let str = "Our lovely string";

// Çift tırnak da kullanılabilir
let otherStr = "Another nice string";

JavaScript'te, dizeler UTF-8 karakterleri içerebilir:

"中文 español English हिन्दी العربية português বাংলা русский 日本語 ਪੰਜਾਬੀ 한국어";

Ayrıca, String yapıcı (constructor) fonksiyonu kullanılarak bir dize nesnesi oluşturulabilir:

const stringObject = new String("This is a string");

Ancak, String yapıcı (constructor) fonksiyonunu dizeler oluşturmak için kullanmak genellikle önerilmez, çünkü bu, primitive (ilkel) dizeler ve dize nesneleri arasında kafa karışıklığına neden olabilir. Dizeler oluşturmak için genellikle string literalleri kullanmak daha iyidir.

Şablon literalleri kullanarak da dizeler oluşturulabilir. Şablon literalleri, ters eğik çizgiler (``) ile sarmalanmış ve değerler için yer tutucular içerebilen dizeler. Yer tutucular, ${} sözdiziminde gösterilir.

const name = "John";
const message = `Hello, ${name}!`;

Şablon literalleri birden çok satıra da sahip olabilir ve yer tutucular içinde herhangi bir ifade içerebilir.

Dizeler çıkarılamaz, çarpılamaz veya bölünemez.

Exercise
Correct!
False!
`name` ve `age` değerlerini içeren bir dize oluşturmak için bir şablon literali kullanın. Dizenin formatı şu şekilde olmalıdır: "My name is John and I am 25 years old.".
let name = "John"; let age = 25; // My name is John and I am 25 years old. let result =

results matching ""

    No results matching ""