Concatenation (Birleştirme)

Herhangi bir programlama dilinde, dize(string) birleştirme basitçe bir veya daha fazla dizenin başka bir dizeye eklenmesi anlamına gelir. Örneğin, "World" ve "Good Afternoon" dizeleri "Hello" dizesiyle birleştirildiğinde, "Hello World, Good Afternoon" dizesini oluştururlar. JavaScript'te bir dizeyi çeşitli şekillerde birleştirebiliriz.

Örnek:

const icon = "👋";

// template literals  kullarak
`hi ${icon}`;

// join() fonksiyonunu kullanarak
["hi", icon].join(" ");

// concat() fonksiyonunu kullanarak
"".concat("hi ", icon);

//  + operatörünü kulllanarak
"hi " + icon;

// Sonuç
// hi 👋

📝 Alıştırma:

  • [ ] Konsola 'Hello World' yazdırması için str1 ve str2 değerlerini kullanan bir program yazın.

💡 İpucu:

  • Dize birleştirme hakkında daha fazla bilgi için dizelerin birleştirme bölümünü ziyaret edin.

results matching ""

    No results matching ""