Bölüm 5

Conditional Logic (Koşullu mantık)

Koşul, bir durum için yapılan bir testtir. Koşullar programlama için çeşitli şekillerde çok önemlidir:

Her şeyden önce, koşullar, programınızın işleme koyduğunuz veri ne olursa olsun düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılabilir. Eğer veriye körü körüne güvenirseniz, problem yaşarsınız ve programlarınız başarısız olur. Yapmak istediğiniz şeyin mümkün olup olmadığını ve gerekli tüm bilgilerin doğru formatta olup olmadığını test ederseniz, böyle bir şey olmaz ve programınız çok daha tutarlı olur. Bu tür önlemler almak, defansif programlama olarak da bilinir.

Koşulların sizin için yapabileceği bir diğer şey de dallanmaya (branching) izin vermektir. Daha önce dallanma diyagramlarıyla karşılaşmış olabilirsiniz, örneğin bir form doldururken. Temel olarak bu, koşulun sağlanıp sağlanmadığına bağlı olarak kodun farklı "dallarının" (bölümlerinin) çalıştırılması anlamına gelir.

Bu bölümde, JavaScript'te koşullu mantığın temelini öğreneceğiz.

results matching ""

    No results matching ""