Bölüm 12

Error Handling (Hata Yönetimi)

Programlamada hatalar çeşitli nedenlerle meydana gelir; bazıları kod hatalarından, bazıları yanlış girdiden ve diğer öngörülemeyen şeylerden kaynaklanır. Bir hata oluştuğunda, kod durur ve genellikle konsolda görülen bir hata mesajı oluşturur.

try... catch

Kodun çalışmasını durdurmak yerine, kodu durdurmadan hataları yakalamayı sağlayan try...catch yapısını kullanabiliriz. try...catch yapısının iki ana bloğu vardır; try ve ardından catch.

try {
  // kodun devamı
} catch (err) {
  // hata yönetimi
}

İlk olarak try bloğundaki kod çalıştırılır. Herhangi bir hatayla karşılaşılmazsa catch bloğu atlanır. Bir hata oluşursa, try çalışması durdurulur ve kontrol sırası catch bloğuna taşınır. Hatanın nedeni err değişkeninde yakalanır.

try {
  // kodun devamı
  alert("Welcome to Learn JavaScript");
  asdk; // Hata: asdk değişkeni tanımlanmadı
} catch (err) {
  console.log("Error has occurred");
}

try...catch 'in kullanılabilmesi için kodun çalışabilir ve senkronize olması gerekir.

Özel bir hata vermek için throw ifadesi kullanılabilir. Oluşan hatalar tarafından üretilen hata objesinin iki ana özelliği vardır.

  • name: Hata ismi
  • message: Hata ile ilgili açıklama mesajı

Eğer bir error mesajına ihtiyacınız yoksa catch atlanabilir.

results matching ""

    No results matching ""