Advanced Operators (İleri Düzey Operatörler)

Operatörler parantez olmadan bir araya getirildiklerinde, uygulanma sıraları operatörlerin önceliği tarafından belirlenir. Çarpma (*) ve bölme (/), toplama (+) ve çıkarmadan (-) daha yüksek önceliğe sahiptir.

// önce çarpma işlemi, daha sonra toplama işlemi yapılır
let x = 100 + 50 * 3; // 250
// parantez içindeki işlemler önce hesaplanır
let y = (100 + 50) * 3; // 450
// aynı önceliğe sahip işlemler soldan sağa doğru hesaplanır
let z = (100 / 50) * 3;

Kod yazarken çeşitli gelişmiş matematik operatörleri kullanılabilir. İşte bazı ileri düzey matematik operatörlerinin bir listesi:

  • Modulo (Kalan) operatörü (%): Modulo operatörü, bir bölme işleminin kalanını döndürür. Örneğin:
console.log(10 % 3); // 1
console.log(11 % 3); // 2
console.log(12 % 3); // 0
  • Üs alma operatörü (* *): Üs alma operatörü bir sayıyı başka bir sayının kuvvetine yükseltir. Daha yeni bir operatördür ve tüm tarayıcılarda desteklenmez, bu nedenle bunun yerine Math.pow işlevini kullanmanız gerekebilir. Örneğin:
console.log(2 ** 3); // 8
console.log(3 ** 2); // 9
console.log(4 ** 3); // 64
  • Arttırma operatörü (++): Arttırma operatörü bir sayıyı bir artırır. Kullanılacak elemanın önüne veya sonuna eklenebilir. Örneğin:
let x = 1;
x++; // x is now 2
++x; // x is now 3
  • Azaltma operatörü (--): Azaltma operatörü bir sayıyı bir azaltır. Kullanılacak elemanın önüne veya sonuna eklenebilir. Örneğin:
let y = 3;
y--; // y is now 2
--y; // y is now 1
  • Math objesi: Math objesi, JavaScript'te matematiksel fonksiyonlar ve sabit değerler sağlayan hazır bir objedir. Bir sayının karekökünü bulmak, bir sayının sinüsünü hesaplamak veya rastgele bir sayı oluşturmak gibi ileri düzey matematik işlemleri gerçekleştirmek için Math objesinin fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin:
console.log(Math.sqrt(9)); // 3
console.log(Math.sin(0)); // 0
console.log(Math.random()); //0 ile 1 arasında rastgele bir sayı

Bunlar JavaScript'te bulunan ileri düzey matematik operatörleri ve fonksiyonlarına sadece birkaç örnek. Program yazarken ileri düzey matematik işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz çok daha fazlası vardır.

Exercise
Correct!
False!
`num1` ve `num2` üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki ileri düzey operatörleri kullanın.
let num1 = 10; let num2 = 5; // num1'in değerini artırmak için ++ operatörünü kullanın. const result1 = // num2'nin değerini azaltmak için -- operatörünü kullanın. const result2 = // num2'yi num1'e eklemek için += operatörünü kullanın. const result3 = // num2'yi num1'den çıkarmak için -= operatörünü kullanın. const result4 =

Nullish coalescing operator '??'

nullish coalescing operator, null/undefined değilse ilk argümanı, null/undefined ise ikincisini döndürür. İki soru işareti ?? olarak yazılır. x ?? y'nin sonucu şudur:

  • eğer x tanımlanmışsa, o zaman x,
  • eğer y tanımlanmamışsa, o zaman y.

Dile yeni eklenmiştir ve eski tarayıcıların desteklemesi için polyfills'e ihtiyaç duyabilir.

results matching ""

    No results matching ""