Eşitlik

Bir program yazarken sık sık değişkenlerin diğer değişkenlere göre eşitliğini belirlememiz gerekir. Bu, bir eşitlik operatörü kullanılarak yapılır. En temel eşitlik operatörü == operatörüdür. Bu operatör, aynı türden olmasalar bile iki değişkenin eşit olup olmadığını belirlemek kullanılır.

Örneğin, varsayalım:

let foo = 42;
let bar = 42;
let baz = "42";
let qux = "life";

Bekleneceği gibi foo == bar true ve baz == qux false olarak değerlendirilecektir. Ancak, foo ve baz farklı türler olmasına rağmen foo == baz da true olarak değerlendirilecektir. Perde arkasında == eşitlik operatörü, eşitliklerini belirlemeden önce işlenenlerini aynı türe zorlamaya çalışır. Bu, === eşitlik operatörünün tersidir.

Eşitlik operatörü === iki değişkenin aynı tipte ve aynı değere sahip olmaları durumunda eşit olduğunu belirler. Daha önce olduğu gibi aynı varsayımlarla, bu foo === bar hala true olarak değerlendirileceği, ancak foo === baz artık false olarak değerlendirileceği anlamına gelir. baz === qux ise yine false olarak değerlendirilecektir.

Exercise
Correct!
False!
`str1` ve `str2` değerlerini karşılaştırmak için `==` ve `===` operatörlerini kullanın.
let str1 = "hello"; let str2 = "HELLO"; let bool1 = true; let bool2 = 1; // compare using == let stringResult1 = let boolResult1 = // compare using === let stringResult1 = let boolResult2 =

results matching ""

    No results matching ""