Screen

screen objesi, geçerli pencerenin oluşturulduğu ekran hakkında bilgi içerir. screen objesine erişmek için window objesinin screen özelliğini kullanabiliriz.

window.screen
//veya
screen

window.screen objesinin farklı özellikleri vardır, bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

Property Description
height Ekranın piksel yüksekliğini temsil eder.
left Mevcut ekranın sol tarafının piksel mesafesini temsil eder.
pixelDepth Ekranın bit derinliğini döndüren salt okunur bir özelliktir.
top Mevcut ekranın üst kısmının piksel mesafesini temsil eder.
width Ekranın piksel genişliğini temsil eder.
orientation Ekran Oryantasyon API'sinde (Screen Orientation API) belirtildiği şekilde ekran oryantasyonunu döndürür
availTop Sistem öğeleri tarafından alınmayan üstteki ilk pikseli döndüren salt okunur bir özelliktir.
availWidth Sistem öğeleri hariç ekranın piksel genişliğini döndüren salt okunur bir özelliktir.
colorDepth Renkleri temsil etmek için kullanılan bit sayısını döndüren salt okunur bir özelliktir.

results matching ""

    No results matching ""