Do...While

do...while ifadesi, test koşulu yanlış olarak değerlendirilene kadar belirtilen bir ifadeyi yürüten bir döngü oluşturur. İfade yürütüldükten sonra koşul değerlendirilir. do... while için syntax (sözdizimi) şöyledir:

do {
  // ifade
} while (expression);

Örneğin do...while döngüsünü kullanarak 10'dan küçük sayıların nasıl yazdırılacağını görelim:

var i = 0;
do {
  document.write(i + " ");
  i++;
} while (i < 10);

Note: i = i + 1, i++ olarak yazılabilir.

results matching ""

    No results matching ""