Delete (Silmek)

Bir objeden bir özelliği kaldırmak için delete özelliği kullanılabilir. Bir özellik silindiğinde, objeden kaldırılır ve erişilemez veya numaralandırılamaz (yani, bir for-in döngüsünde görünmez).

İşte delete kullanımı için sözdizimi:

delete object.property;

Örneğin:

let adult = { age: 26 },
  child = Object.create(adult);

child.age = 8;

delete child.age;

/* Remove age property from child, revealing the age of the prototype, because then it is not overriden. */

let prototypeAge = child.age;
// 26, because child does not have its own age property.

delete operatörü sadece bir objenin kendi özellikleri üzerinde çalışır, miras alınan özellikler üzerinde çalışmaz. Ayrıca configurable niteliği false olarak ayarlanmış özellikler üzerinde de çalışmaz.

deleteoperatörü objenin prototip zincirini (prototype chain) değiştirmez. Sadece belirtilen özelliği objeden kaldırır ve ayrıca objeyi veya özelliklerini gerçekten yok etmez. Sadece özellikleri erişilemez hale getirir. Bir nesneyi yok etmeniz ve belleğini serbest bırakmanız gerekiyorsa, nesneyi null olarak ayarlayabilir veya belleği geri almak için bir çöp toplayıcı kullanabilirsiniz.

results matching ""

    No results matching ""