Unshift

unshift fonksiyonu, yeni öğeleri sırayla dizi başına ekler. Bu, orijinal diziyi değiştirir ve dizinin yeni uzunluğunu döndürür. Örneğin:

let array = [0, 5, 10];
array.unshift(-5); // 4

// Sonuç: array = [-5 , 0, 5, 10];

unshift() fonksiyonu, orijinal diziyi değiştirir.

unshift fonksiyonu, dizinin başına eklenecek elemanları temsil eden bir veya daha fazla argüman alır. Elemanları verildikleri sırayla ekler, böylece ilk eleman dizinin ilk elemanı olur.

Bir diziye birden fazla eleman eklemek için unshift kullanımına bir örnek:

const sayilar = [1, 2, 3];
const yeniUzunluk = sayilar.unshift(-1, 0);
console.log(sayilar); // [-1, 0, 1, 2, 3]
console.log(yeniUzunluk); // 5

results matching ""

    No results matching ""