try...catch...finally

try...catch 'e finally adında bir yapı daha ekleyebiliriz, bu kod her durumda çalışır. Yani hata olmadığında tryden sonra ve hata durumunda bir catchden sonra. try...catch...finally için sözdizimi (syntax) aşağıda gösterilmiştir.

try {
  // kodu çalıştırmayı dene
} catch (err) {
  // hataları denetle
} finally {
  // her durumda çalıştır
}

Örnek bir kod örneği:

try {
  alert("try");
} catch (err) {
  alert("catch");
} finally {
  alert("finally");
}

Yukarıdaki örnekte, önce try bloğu çalıştırılır ve ardından herhangi bir hata olmadığı için finally bloğu çalıştırılır.

Exercise
Correct!
False!
Pay ve payda olmak üzere iki argüman alan ve aşağıdaki ayarları kullanarak payın paydaya bölünmesinin sonucunu döndüren bir `divideNumbers()` fonksiyonu yazın.
function divideNumbers(numerator, denominator) { try { // pay ile paydayı bölmek için `try` kodu } catch (error) { // hata mesajı yazdırma } finally { // yazdırma işlemi tamamlandı } // return result } let answer = divideNumbers(10, 2);

results matching ""

    No results matching ""