Multiplication (Çarpma İşlemi)

Javascript'te yıldız işareti(*) kullanarak iki sayıyı çarpabiliriz.

Örnek:

let resultingValue = 3 * 2;

Burada, 3 * 2 çarpımını resultingValue adında bir değişkende sakladık.

📝 Alıştırma:

  • [ ] 23 ve 41 çarpımının değerini yazdıran bir program yazın.

💡 İpucu:

results matching ""

    No results matching ""