Length (Uzunluk)

JavaScript'te bir dizenin içindeki karakter sayısını .length özelliğini kullanarak bilmek kolaydır. length özelliği, boşluklar ve özel karakterler dahil olmak üzere dizedeki karakter sayısını döndürür.

let size = "Our lovely string".length;
console.log(size);
// size: 17

let emptyStringSize = "".length;
console.log(emptyStringSize);
// emptyStringSize: 0

Boş bir dizenin length özelliği 0'dır.

length özelliği salt okunur bir özelliktir, bu nedenle ona yeni bir değer atayamazsınız.

results matching ""

    No results matching ""