Bölüm 2

Temeller

Bu ilk bölümde, programlamanın ve Javascript dilinin temellerini öğreneceğiz.

Programlama kod yazmak demektir. Bir kitap bölümlerden, paragraflardan, cümlelerden, deyimlerden, kelimelerden ve son olarak noktalama işaretleri ve harflerden oluşur, aynı şekilde bir program da daha küçük ve daha küçük bileşenlere ayrılabilir. Şimdilik en önemlisi bir ifadedir. Bir ifade, kitaptaki bir cümleye benzer. Kendi başına bir yapısı ve amacı vardır, ancak etrafındaki diğer ifadelerin bağlamı olmadan o kadar da anlamlı değildir.

Bir ifade yaygın olarak bir kod satırı olarak bilinir. Bunun nedeni, ifadelerin tek tek satırlara yazılma eğiliminde olmasıdır. Bu nedenle, programlar yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru okunur. Kodun (kaynak kodu da denir) ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu, programın tamamını veya en küçük parçasını ifade edebilen geniş bir terimdir. Bu nedenle, bir kod satırı basitçe programınızın bir satırıdır.

İşte basit bir örnek:

let hello = "Hello";
let world = "World";

// Message "Hello World"'e eşittir.
let message = hello + " " + world;

Bu kod, interpreter(yorumlayıcı) adı verilen ve kodu okuyup tüm ifadeleri doğru sırada çalıştıran başka bir program tarafından çalıştırılabilir.

results matching ""

    No results matching ""