Console (Konsol)

JavaScript'te, console'a bir mesaj(bir değişkenin içeriği, verilen bir dize, vb.) yazmak için console.log() işlevini kullanırız. Genellikle hata ayıklama amacıyla, program çalışırken değişkenlerin içeriğinin bir kopyasını göstermek için kullanılır.

Örnek:

console.log("Welcome to Learn JavaScript Beginners Edition");
let age = 30;
console.log(age);

📝 Alıştırmalar:

  • [ ] Konsola Hello World yazdıran bir program yazın. Başka şeyleri de yazdırmaktan çekinmeyin!
  • [ ] console'a değişkenleri yazdıran bir program yazın.
    1. animal adında bir değişken tanımlayın ve değer olarak "dragon" atayın.
    2. animal değişkenini konsol'a yazdırın..

💡 İpucu:

results matching ""

    No results matching ""