Conditional Statements (Koşul İfadeleri)

Koşullu mantık programlamada hayati önem taşır çünkü programa attığınız verilerden bağımsız olarak programın çalışmasını sağlar ve ayrıca dallanmaya izin verir. Bu alıştırma, gerçek hayat problemlerinde çeşitli koşullu mantığın uygulanmasıyla ilgilidir.

📝 Alıştırma:

  • [ ] "Kaç km kaldı?" sorusunu oluşturacak ve kullanıcıya ve aşağıdaki koşullara bağlı olarak sonuçları console'a yazdıracak bir program yazın.
    • Eğer 100 km'den fazla yol kaldıysa: Hala gidecek biraz yolunuz var yazdırın.
    • Eğer 50 km'den fazla ama 100 km'den az veya eşitse 5 dakika içinde orada olacağım yazdırın.
    • Eğer 50 km'den az veya eşitse Park ediyorum. Şimdi görüşürüz yazdırın.

💡 İpucu:

  • Koşullu mantığın ve koşullu ifadelerin nasıl kullanılacağını anlamak için koşullu mantık bölümünü ziyaret edin.

results matching ""

    No results matching ""