Get the Titles! (Başlıkları al!)

Başlıkları Al! problemi, bir kitap listesinden başlığı almamız gereken eğlenceli bir problemdir. Bu problem, dizilerin ve objelerin kullanımı için güzel bir alıştırmadır.

📝 Alıştırma:

Kitaplar ve yazarlarından oluşan bir array (dize) verilmiştir.

const books = [
 {
  title: "Eloquent JavaScript, Third Edition",
  author: "Marijn Haverbeke",
 },
 {
  title: "Practical Modern JavaScript",
  author: "Nicolás Bevacqua",
 },
];
 • [ ] Parametre olarak dizi alan ve başlıkları bir dizi içerisinde döndüren getTheTitles adında bir fonksiyon oluşturun.

💡 İpucu:

 • Dizi ve objelerin nasıl çalıştığını anlamak için diziler ve objeler bölümlerini ziyaret edin.

results matching ""

  No results matching ""