Bölüm 10

Date and Time (Tarih ve Saat)

date nesnesi tarih ve saati depolar ve onu yönetmek için yöntemler sağlar. Tarih nesneleri statiktir ve varsayılan bir tarayıcı zaman dilimini kullanarak tam metinli bir dize olarak tarihi görüntüler. date oluşturmak için new Date() yapıcısını kullanırız ve aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir:

new Date()
new Date(date string)
new Date(year,month)
new Date(year,month,day)
new Date(year,month,day,hours)
new Date(year,month,day,hours,minutes)
new Date(year,month,day,hours,minutes,seconds)
new Date(year,month,day,hours,minutes,seconds,ms)
new Date(milliseconds)

Aylar 0 ile 11 arasında belirtilebilir, daha fazlası bir sonraki yıla akacaktır.

date tarafından desteklenen yöntemler ve özellikleri aşağıda açıklanmaktadır:

Name Description
constructor Date nesnesinin prototipini oluşturan işlevi döndürür
getDate() Bir ayın 1-31. gününü döndürür
getDay() Bir haftanın 0-6. gününü döndürür
getFullYear() 4 basamaklı yılı döndürür
getHours() 0-23 saatini döndürür
getMilliseconds() 0-999 milisaniyeyi döndürür
getMinutes() 0-59 dakikaları döndürür
getMonth() 0-11 ayı döndürür
getSeconds() 0-59 saniyeleri döndürür
getTime() 1970 Ocak 1'den beri milisaniye cinsinden belirli bir tarihin sayısal değerini döndürür
getTimezoneOffset() Dakika cinsinden zaman dilimi ofsetini döndürür
getUTCDate() Evrensel zamana göre bir ayın 1-31. gününü döndürür
getUTCDay() Evrensel zamana göre 0-6. günü döndürür
getUTCFullYear() Evrensel zamana göre 4 basamaklı yılı döndürür
getUTCHours() Evrensel zamana göre 0-23 saatini döndürür
getUTCMilliseconds() Evrensel zamana göre 0-999 milisaniyeyi döndürür
getUTCMinutes() Evrensel zamana göre 0-59 dakikaları döndürür
getUTCMonth() Evrensel zamana göre 0-11 ayı döndürür
getUTCSeconds() Evrensel zamana göre 0-59 saniyeleri döndürür
now() 1970 Ocak 1'den beri milisaniye cinsinden sayısal değeri döndürür
parse() Tarih dizesini ayrıştırır ve 1970 Ocak 1'den beri milisaniye cinsinden sayısal değeri döndürür
prototype Özellikler eklemek için izin verir
setDate() Bir ayın gününü ayarlar
setFullYear() Yılı ayarlar
setHours() Saati ayarlar
setMilliseconds() Milisaniyeleri ayarlar
setMinutes() Dakikaları ayarlar
setMonth() Ayı ayarlar
setSeconds() Saniyeleri ayarlar
setTime() Zamanı ayarlar
setUTCDate() Evrensel zamana göre ayın gününü ayarlar
setUTCFullYear() Evrensel zamana göre yılı ayarlar
setUTCHours() Evrensel zamana göre saati ayarlar
setUTCMilliseconds() Evrensel zamana göre milisaniyeleri ayarlar
setUTCMinutes() Evrensel zamana göre dakikaları ayarlar
setUTCMonth() Evrensel zamana göre ayı ayarlar
setUTCSeconds() Evrensel zamana göre saniyeleri ayarlar
toDateString() İnsan tarafından okunabilir formatta tarihi döndürür
toISOString() Tarihi ISO formatına göre döndürür
toJSON() JSON tarihi olarak biçimlendirilmiş bir dize döndürür
toLocaleDateString() Yerel ayar kurallarına göre tarih içeren bir dize döndürür
toLocaleTimeString() Yerel ayar kurallarına göre zaman içeren bir dize döndürür
toLocaleString() Yerel ayar kurallarına göre tarih ve saat içeren bir dize döndürür
toString() Belirtilen tarihi string temsilini döndürür
toTimeString() time kısmını insan tarafından okunabilir bir formatta döndürür
toUTCString() Tarihi evrensel formata göre bir dizeye dönüştürür
toUTC() 1970 Ocak 1'den beri UTC formatında milisaniye cinsinden değeri döndürür
valueOf() Date'nin ilkel değerini döndürür

results matching ""

    No results matching ""